Функция IsEmpty

Проверява дали променлива от типа Variant съдържа празна стойност (Empty). Тя показва, че променливата не е инициализирана.

Синтаксис:


IsEmpty (Var)

Връщана стойност:

Boolean

Параметри:

Var: променлива, която бъде проверена. Ако променливата от типа Variant съдържа стойността Empty, функцията връща True, в противен случай – False.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Моля, подкрепете ни!