Функция IsDate

Проверява дали стойността на низов или числов израз може да се преобразува до типа Date.

Синтаксис:


IsDate (Expression)

Връщана стойност:

Boolean

Параметри:

Expression: числов или низов израз, който да бъде проверен. Ако изразът може да бъде преобразуван към дата, функцията връща True, в противен случай – False.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Моля, подкрепете ни!