Функция IsArray

Определя дали променливата е масив.

Синтаксис:


IsArray (Var)

Връщана стойност:

Boolean

Параметри:

Var: променлива, за която да се провери дали е декларирана като масив. Ако е така, функцията връща True, в противен случай – False.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Моля, подкрепете ни!