Оператор DefVar

Операторът DefLng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Синтаксис:

Диаграма на операторите DefType


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Параметри:

char: буквен префикс, който указва подразбиран тип данни за променливите.

char-char: диапазон от буквени префикси, които указват подразбиран тип данни за променливи.

Пример:


  ' Дефиниране с префикс за променливи от даден тип:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefVar
   vDiv = 99 ' vDiv е променлива с неявен тип Variant
   values = "Здравей, свят!"
   Print Typename(glob), VarType(values), IsEmpty(vOffer) ' Показва: Empty 8 True
 End Sub

Моля, подкрепете ни!