Оператор DefCur

Ако не е указан знак или ключова дума за деклариране на тип, операторът DefCur задава подразбирания тип на променливите в съответствие с диапазон от букви.

Синтаксис:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Параметри:

Characterrange: букви, определящи диапазона от променливи, за които искате да зададете подразбиран тип данни.

xxx: ключова дума, дефинираща подразбирания тип данни:

Ключова дума: Подразбиран тип данни

DefCur: Currency

Пример:


' Дефиниране с префикс за променливи от даден тип:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefCur c
Sub ExampleDefCur
    cCur = Currency ' cCur е променлива с неявен тип Currency.
End Sub

Моля, подкрепете ни!