Оператор DefBool

Операторът DefBool установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Синтаксис:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Параметри:

Characterrange: букви, определящи диапазона от променливи, за които искате да зададете подразбиран тип данни.

xxx: ключова дума, дефинираща подразбирания тип данни:

Ключова дума: Подразбиран тип данни

DefBool: Boolean

Пример:


' Дефиниране с префикс за променливи от даден тип:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefBool
    bOK = True ' bOK е неявна променлива от тип Boolean
End Sub

Моля, подкрепете ни!