Функция CSng

Преобразува низ или число в стойност от типа Single.

Синтаксис:


CSng (Expression)

Връщана стойност:

Single

Параметри:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван. За да преобразувате стойност – низ, числото трябва да е въведено като обикновен текст ("123.5") с подразбирания формат за числа на операционната система.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Моля, подкрепете ни!