Оператор Const

Дефинира величина като константа.

Синтаксис:


Const Text = Expression

Параметри:

Text: име на константа, отговарящ на стандартните правила за име на променлива.

Константата е променлива, подобряваща четливостта на програмата. Константите не са променливи от определен тип, а просто се използват като заместители в кода. Те се дефинират еднократно и не могат да бъдат променяни. За да дефинирате константа, използвайте следния оператор:

CONST ИмеНаКонстанта = Израз

Типът на израза не е от значение. Ако стартирате програмата, LibreOffice Basic преобразува програмния код така, че при всяко използване на константа тя се замества със зададения израз.

Пример:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Program", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Моля, подкрепете ни!