Функция CLng

Преобразува низ или число в стойност от типа Long Integer.

Синтаксис:


CLng (Expression)

Връщана стойност:

Long

Параметри:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван. Ако стойността на Expression е извън диапазона за Long Integer -2147483648…2147483647, LibreOffice Basic докладва грешка – препълване. За да преобразувате низов израз, числото трябва да е въведено като обикновен текст ("123.5") с подразбирания формат за числа на операционната система.

Тази функция винаги закръглява числата с дробна част към най-близкото цяло число.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Моля, подкрепете ни!