Функция CDbl

Преобразува числов или низов израз в стойност от тип Dоuble.

Синтаксис


CDbl (Expression)

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван. За да преобразувате стойност – низ, числото трябва да е въведено като обикновен текст ("123.5") с подразбирания формат за числа на операционната система.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Моля, подкрепете ни!