Функция CBool

Преобразува низово или числово сравнение или единичен числов израз към стойност от тип Boolean.

Синтаксис:


CBool (Expression1 {= | <> | < | > | <= | >=} Expression2) или CBool (Number)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Expression1, Expression2: низови или числови, които искате да бъдат сравнени. Ако си съответстват, функцията CBool връща True, в противен случай – False.

Number: числов израз, който да бъде преобразуван. Ако стойността му е 0, се връща False, в противен случай – True.

В следващия пример с функцията CBool се оценява стойността, върната от функцията Instr. Функцията проверява дали е открита думата „пет“ в изречение, въведено от потребителя.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Моля, въведете кратко изречение:")
  ' Проверяваме дали думата "пет" се съдържа в изречението.
  ' Вместо реда
  ' If Instr(Input, "пет")<>0 Then…
  ' прилагаме функцията CBool както следва:
  If CBool(Instr(sText, "пет")) Then
    MsgBox "Думата „пет“ се среща във въведеното от вас изречение!"
  EndIf
End Sub

Моля, подкрепете ни!