Функция CVErr

Преобразува низ или число към стойност от типa вариант, подтип „Error“.

Синтаксис:


      CVErr(Expression)
    

Връщана стойност:

Variant

Параметър:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван.

Моля, подкрепете ни!