Функция CDec

Преобразува низ или число към десетична стойност.

Синтаксис:


CDec(Expression)

Връщана стойност:

Десетично число.

Параметър:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван.

Моля, подкрепете ни!