Функция CCur

Преобразува низ или число във валутна стойност. Настройките за локал определят десетичните разделители и символите за валута.

Синтаксис:


CCur(Expression)

Връщана стойност:

Currency

Параметър:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван.

Моля, подкрепете ни!