Функция CCur

Преобразува низ или число във валутна стойност. Настройките за локал определят десетичните разделители и символите за валута.

Синтаксис:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Резултат:

Currency

Параметри:

Expression: низов или числов израз, който искате да преобразувате в число.
CCur(EMPTY) връща 0.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

6 Препълване

Пример:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Моля, подкрепете ни!