Оператор Type

Служи за дефиниране на структури от данни, несвързани с UNO.

Структурата, дефинирана с Type, представлява подредена съвкупност от полета с данни, с която може да се работи като с едно цяло.

Синтаксис:


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
note

Обхватът на дефинирана с Type структура е този на модула, на който принадлежи тя.


Пример:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Чрез дефиниции с оператора Type могат да се създават изброени типове. Този механизъм е илюстриран в Извикване на скриптове на Python от Basic.


Моля, подкрепете ни!