Оператор With

Задава обект като обект по подразбиране. Освен ако бъде декларирано друго име на обект, всички свойства и методи се отнасят за подразбирания обект до срещането на оператор End With.

Синтаксис:

Диаграма на оператора With


    With object
       [statements]
    End With

Параметри:

Използвайте With и End With, ако искате да работите с няколко свойства или методи на един и същ обект или с разширена дефиниция на тип данни.

tip

Вложените оператори WIth помагат при писане и четене на подпрограми на Basic.


Моля, подкрепете ни!