Оператор Sub

Дефинира подпрограма.

Синтаксис


Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]
операторен блок
End Sub

Параметри:

Name: име на подпрограмата.

VarName: параметър, който ще бъде подаван на подпрограмата.

Type: ключова дума за обявяване на тип.

Пример:


Sub Example
    ' Оператори
End Sub

Моля, подкрепете ни!