Оператор Stop

Спира изпълнението на програма на Basic.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Stop


Stop

Пример:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Моля, подкрепете ни!