Оператор Rem

Указва, че ред от програмата представлява коментар.

Синтаксис:

Rem Text

Параметри:

Text: текст – коментар.

Икона Съвет

Вместо ключовата дума Rem можете да използвате единична кавичка, за д аукажете, че текстът на реда е коментар. Този знак може да бъде поставен директно вдясно от програмнич код, последван от коментар.


Икона Бележка

Можете да поставите в края на ред интервал, последван от знака _ (долна черта), за да продължите логическия ред на следващия ред. За да продължите ред с интервал, трябва да включите „Option Compatible“ в същия модул на Basic.


Пример:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' Тук не се случва нищо
End Sub

Моля, подкрепете ни!