Функция FreeLibrary

Освобождава DLL файловете, заредени от оператор Declare. Освободеният DLL файл автоматично се презарежда при извикване на някоя от функциите му. Виж също: Declare.

Синтаксис:


FreeLibrary (LibName As String)

Параметри:

LibName: низов израз – име на DLL файла.

Икона Бележка

FreeLibrary може да освобождава само DLL файлове, заредени по време на изпълнението на програма на Basic.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Моля, подкрепете ни!