Оператор End

Завършва процедура или блок.

Синтаксис:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Параметри:

Използвайте оператора End по следния начин:

Оператор

End: не е задължително, но може да бъде поставен в подпрограма, за да прекрати изпълнението на програмата.

End Enum: завършва оператор Enum на VBA.

End Function: завършва оператор Function.

End If: отбелязва края на блок If…Then…Else.

End Property: отбелязва края на оператор Property.

End Select: отбелязва края на блок Select Case.

End Sub: завършва оператор Sub.

End With: завършва оператор With.

Пример:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Число от 1 до 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Число от 6 до 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "По-голямо от 8"
    Case Else
      Print "Извън диапазона от 1 до 10"
  End Select
End Sub

Моля, подкрепете ни!