Оператор Call

Предава управлението на програмата към функция или процедура в динамично зареждана библиотека (DLL). Ключовата дума, типът и броят на параметрите зависят от извикваната подпрограма.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Call


[Call] име [(] [параметър :=] стойност, ... [)]

Параметри:

име: име на процедурата, функцията или DLL библиотеката, към която е обръщението

параметър: ключова дума – име на параметър, който да бъде предаден към подпрограмата, последван от стойността му. Името трябва да отговаря на декларацията на подпрограмата. Ключовите думи не са задължителни и могат да се използват в произволен ред.

стойност: стойност на позиционен параметър. Типът зависи от извикваната подпрограма.

note

Когато смесвате позиционни параметри и параметри с ключови думи, уверете се, че позиционните следват реда на деклариране в подпрограмата.


tip

Когато функцията е използвана като израз, е необходимо параметрите да се оградят в скоби. Използването на оператор Declare е задължително преди обръщение към DLL библиотека.


Пример:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Моля, подкрепете ни!