Цикли

Следващите оператори реализират цикли.

Оператор Do...Loop

Повтаря операторите между Do и Loop, докато условието има стойност True или до момента, когато стойността му стане True.

Оператор For...Next

Повтаря операторите в блока For…Next зададен брой пъти.

Оператор While...Wend

Когато изпълнението на програмата стигне до оператор While, условието се проверява. Ако има стойност False, изпълнението продължава директно след оператора Wend. Ако условието има стойност True, цикълът се изпълнява до Wend, след което управлението се връща на оператора While. Ако условието още е True, цикълът се изпълнява отново.

Моля, подкрепете ни!