Функция IIf

Връща един от два възможни резултата според логическата стойност на оценяван израз.

Синтаксис:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Параметри:

Bool: израз, който искате да бъде изчислен. Ако стойността му е True, функцията връща стойността на Variant1, в противен случай – на Variant2.

Variant1, Variant2: изрази, една от стойностите на които ще бъде върната според оценката на логическото условие.

note

IIf изчислява и Variant1, и Variant2, въпреки че връща само едното от двете. Ако един от изразите предизвика грешка, функцията връща грешката. Например, не използвайте IIF, за да избегнете възможен резултат деление на нула.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM Връща максимума на 3 стойности
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Неправилна употреба на функцията IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Оператори If и Select Case

Функция Switch

Моля, подкрепете ни!