Условни оператори

Следните оператори се базират на условия.

Оператор If...Then...Else

Определя един или повече операторни блока, които да се изпълнят само ако дадено условие има стойност True.

Оператор Select...Case

Изпълнява един или повече операторни блока според стойността на израз.

Функция IIf

Връща един от два възможни резултата според логическата стойност на оценяван израз.

Моля, подкрепете ни!