Управление на изпълнението на програмата

Следващите оператори управляват изпълнението на програмата.

Програмите обикновено се изпълняват от първия ред код към последния. Можете също така да извикате определени процедури в програма според зададени условия или да повторите част от програмата в рамките на процедура или функция. Чрез циклите можете да повтаряте части от програмата колкото пъти е необходимо или докато се изпълни дадено условие. Управляващите оператори се класифицират като условни оператори, оператори за цикъл и оператори за преход.

Условни оператори

Следните оператори се базират на условия.

Цикли

Следващите оператори реализират цикли.

Преходи

Следващите оператори служат за организиране на преходи.

Други оператори

Тук са описани оператори, които не принадлежат към останалите категории.

Моля, подкрепете ни!