Функция Oct

Връща осмичното представяне на число.

Синтаксис:


Oct (Number)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Number: числов израз, чиято осмична стойност искате да намерите.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Моля, подкрепете ни!