Функция Hex

Връща низ с шестнайсетичното представяне на число.

Синтаксис:


Hex (Number)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Number: числов израз, който искате да превърнете в шестнайсетично число.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleHex
' Използва BasicFormulas в $[officename] Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Int(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Int2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Int( sHex As String ) As Long
' Приема шестнайсетично число и връща стойност от тип Long Integer.
  Hex2Int = clng( sHex )
End Function
 
Function Int2Hex( iLong As Long) As String
' Изчислява шестнайсетичното представяне на цяло число.
  Int2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Моля, подкрепете ни!