Функция Hex

Връща низ с шестнайсетичното представяне на число.

Синтаксис:


Hex (Number)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Number: числов израз, който искате да превърнете в шестнайсетично число.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleHex
' използва BasicFormulas в LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Връща 32-битово цяло число със знак от 8-цифрена шестнадесетична стойност.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Изчислява 8-цифрена шестнадесетична стойност от 32-битово цяло число със знак.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Моля, подкрепете ни!