Функция Sgn

Връща цяло число между -1 и 1, което показва дали подаденото на функцията число е положително, отрицателно или нула.

Синтаксис:


Sgn (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз, на който се базира резултатът от функцията.

Number

Връщана стойност:

отрицателно

Sgn връща -1.

0

Sgn връща 0.

положително

Sgn връща 1.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' връща -1
    Print sgn(0) ' връща 0
    Print sgn(10) ' връща 1
End Sub

Моля, подкрепете ни!