Знаци на стойности

Тази функция връща алгебричния знак на стойността на числов израз.

Функция Sgn

Връща цяло число между -1 и 1, което показва дали подаденото на функцията число е положително, отрицателно или нула.

Моля, подкрепете ни!