Функция Frac

Връща дробната част на число.

Синтаксис:

Frac (Number)

Резултат:

Double

Параметри:

Number: произволен валиден числов израз.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3.99) ' връща стойност 0,99
      Print Frac(0) ' връща стойност 0
      Print Frac(-3.14159) ' връща стойност -0,14159
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!