Функция Int

Връща цялата част на число.

Синтаксис:

Int (Number)

Резултат:

Double

Параметри:

Number: произволен валиден числов израз.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) ' връща стойност 3
    Print Int(0) ' връща стойност 0
    Print Int(-3.14159) ' връща стойност -4
End Sub

Моля, подкрепете ни!