Функция Fix

Връща цялата част на от стойността на числов израз, премахвайки дробната част.

Синтаксис:

Fix (Expression)

Резултат:

Double

Параметри:

Expression: числов израз, чиято цяла част искате да намерите.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' връща 3.
    Print Fix(0) ' връща 0.
    Print Fix(-3.14159) ' връща -3.
End Sub

Моля, подкрепете ни!