Цели и дробни числа

Функции за закръгляване на стойности до цели числа и извличане дробната част на стойност.

Функция Fix

Връща цялата част на от стойността на числов израз, премахвайки дробната част.

Функция Int

Връща цялата част на число.

Функция Frac

Връща дробната част на число.

Моля, подкрепете ни!