Функция Sqr

Изчислява квадратния корен на числов израз.

Синтаксис:


Sqr (Number)

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Number: числов израз, чийто квадратен корен искате да намерите.

Квадратният корен е число, което, умножено по себе си, дава друго число, например квадратният корен на 36 е 6.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Моля, подкрепете ни!