Изчисляване на квадратен корен

Тази функция служи за изчисляване на квадратен корен.

Функция Sqr

Изчислява квадратния корен на числов израз.

Моля, подкрепете ни!