Генериране на случайни числа

Следващите оператори и функции генерират случайни числа.

Оператор Randomize

Инициализира генератора на случайни числа, използван от функцията Rnd.

Функция Rnd

Връща случайно число между 0 и 1.

Моля, подкрепете ни!