Тригонометрични функции

Следните тригонометрични функции се поддържат в LibreOffice Basic.

Функция Atn

Тригонометрична функция, която връща аркустангенса на стойността на числов израз. Резултатът е между -Pi/2 и +Pi/2.

Функция Cos

Изчислява косинуса на ъгъл, зададен в радиани. Резултатът е между -1 и 1.

Функция Sin

Връща синуса на ъгъл, зададен в радиани. Резултатът е между -1 и 1.

Функция Tan

Намира тангенса на ъгъл, зададен в радиани.

Моля, подкрепете ни!