Операция „\“

Извършва целочислено деление на две числа и връща резултата.

Синтаксис:


   result = expression1 \ expression2

Параметри:

result: числова стойност, която съдържа резултата от целочисленото деление.

expression1, expression2: операндите – делимо и делител на целочисленото деление.

Преди делението и двата операнда се закръгляват до цели числа. Дробната част на резултата се игнорира.

Пример:


Sub IntegerDivision
    Print 5 \ 4 , 5 / 4   ' 1 , 1.25
    Print 7 \ 4 , 7 / 4   ' 1 , 1.75
End Sub

Моля, подкрепете ни!