Операция „^“

Повдига число на степен.

Синтаксис:


Result = Expression ^ Exponent

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа резултата от степенуването.

Expression: числов израз, чиято стойност искате да степенувате.

Exponent: степента, на която трябва да бъде повдигната стойността на израза.

Пример:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp (23 * Log(12.345)) ' Степенуване чрез логаритъм
End Sub

Моля, подкрепете ни!