Операция „/“

Разделя две стойности.

Синтаксис:


Result = Expression1 / Expression2

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа резултата от делението.

Expression1, Expression2: числови изрази, чиито стойности искате да разделите.

Пример:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Моля, подкрепете ни!