Операция „*“

Умножава две стойности.

Синтаксис:


Result = Expression1 * Expression2

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа резултата от умножението.

Expression1, Expression2: числови изрази, чиито стойности искате да умножите.

Пример:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Моля, подкрепете ни!