Математически операции

Следните математически операции се поддържат в LibreOffice Basic.

Операция „-“

Изважда две стойности.

Операция „*“

Умножава две стойности.

Операция „+“

Събира две стойности.

Операция „/“

Разделя две стойности.

Операция „\“

Извършва целочислено деление на две числа и връща резултата.

Операция „^“

Повдига число на степен.

Операция Mod

Операцията MOD приема два числови израза и връща остатъка от делението им.

Моля, подкрепете ни!