Логически операции

LibreOffice Basic поддържа изброените по-долу логически операции.

Логическите операции комбинират (бит по бит) съдържанието на две стойности, например с цел проверка дали дадени битове са установени в единица, или не.

Операция AND

Комбинира две стойности с логическо „И“.

Операция Eqv

Изчислява логическата еквивалентност на два израза.

Операция Imp

Изчислява логическа импликация на две стойности.

Операция Not

Обръща стойността на израз, като инвертира стойностите на битовете.

Операция Or

Изчислява дизюнкцията (логическо „ИЛИ“) на два израза.

Операция XOR

Комбинира стойностите на два израза чрез изключващо „ИЛИ“.

Моля, подкрепете ни!