Функция Timer

Връща броя на секундите, изминали от полунощ.

Икона Бележка

За да извикате функцията Timer, трябва първо да обявите променлива и да й присвоите типа данни Long, иначе че бъде върната стойност от тип Date.


Синтаксис:


Timer

Връщана стойност:

Дата

Пример:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec, 0, "Секунди от полунощ"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour, 2) & ":" & Right("00" & lMin, 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Часът е"
End Sub
note

Функцията Timer измерва времето в секунди. За да измервате времето в милисекунди, използвайте услугата Timer.


Моля, подкрепете ни!