Оператор Time

Тази функция връща текущия системен час като низ във формата „ЧЧ:ММ:СС“.

Синтаксис:


Time

Параметри:

Text: низов израз, задаващ нов час във формата „ЧЧ:ММ:СС“.

Пример:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time, 0, "Часът е"
End Sub

Моля, подкрепете ни!