Системна дата и час

Следващите функции и оператори променят или връщат системната дата и час.

Функция Date

Връща текущата системна дата като низ или вариант от тип дата.

Функция Now

Връща текущата системна дата и час като стойност от тип Date.

Функция Time

Тази функция връща текущия системен час като низ във формата „ЧЧ:ММ:СС“.

Функция Timer

Връща броя на секундите, изминали от полунощ.

Моля, подкрепете ни!