Функция TimeSerial

Изчислява серийна стойност за час от зададени числови параметри – час, минута и секунда. Впоследствие можете да я използвате, за да пресмятате разлики между часове.

Синтаксис:


TimeSerial (Hour, Minute, Second)

Връщана стойност:

Дата

Параметри:

Hour: числов израз, указващ часовете за серийната стойност. Валидни стойности: 0-23.

Minute: числов израз, указващ часовете за серийната стойност. Най-често бихте използвали стойности между 0 и 59. Можете обаче да задавате и стойности извън този обхват – тогава броят минути ще повлияе на стойността на часовете.

Second: числов израз, указващ секундите за серийната стойност. Можете да използвате стойности между 0 и 59, но можете да задавате и стойности извън този обхват – тогава броят секунди ще повлияе на стойността на минутите.

Примери:

12, -5, 45 отговаря на 11, 55, 45

12, 61, 45 отговаря на 13, 2, 45

12, 20, -2 отговаря на 12, 19, 58

12, 20, 63 отговаря на 12, 21, 4

С функцията TimeSerial можете да преобразувате точен час в единична стойност, с чиято помощ да изчислявате разлики между часове.

Функцията TimeValue връща стойност от типа Variant с VarType 7 (Date) и съхранява вътрешно стойността като число с двойна точност между 0 и 0,9999999999. За разлика от функциите DateSerial и DateValue, при които серийните стойности за дати съответстват на относителен резултат в дни спрямо фиксирана дата, с резултатите от функцията TimeValue можете да извършвате изчисления, но не можете да ги преобразувате обратно.

Функцията TimeValue очаква един параметър – низ, съдържащ часа. Функцията TimeSerial от друга страна приема отделни числови параметри за час, минута и секунда.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate, 64, "Час като число"
    MsgBox sDate, 64, "Форматиран час"
End Sub

Моля, подкрепете ни!