Функция Second

Връща секундите от серийна стойност за час, генерирана от функцията TimeSerial или TimeValue.

Синтаксис:


Second (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз – серийната стойност за точен час, от която се изчислява стойността на секундите.

Тази функция е противоположна на TimeSerial. Тя връща секундите от стойност за час, генерирана от функцията TimeSerial илиTimeValue. Например изразът

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

връща стойността 41.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Точната секунда на текущия час е " & Second(Now)
End Sub

Моля, подкрепете ни!