Функция Now

Връща текущата системна дата и час като стойност от тип Date.

Синтаксис:


Now

Резултат:

Дата

Пример:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "В момента е " & Now
  End Sub
note

Функцията Now измерва времето в секунди. За да измервате времето в милисекунди, използвайте услугата Timer.


Моля, подкрепете ни!